Quỹ Trợ vốn Công nhân Lao động
Cập nhật ngày 23/06/2014
GIÁM ĐỐC
 Ông Nguyễn Quốc Bửu 
 DĐ: 0918 294 976
 Điện thoại cơ quan: 0710 3 601 782 - 3 820 525
 
 
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Trịnh Thị Bích Phượng
 DĐ: 0908 070 169
 Điện thoại cơ quan: 0710 3 601 782 -3 820 525
 
• Địa chỉ : Khu Bãi Cát, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
  
Mục đích hoạt động của Quỹ Trợ vốn.
 
* Nhằm trợ giúp cho đoàn viên công đoàn và công chức, viên chức, công nhân, lao động (gọi chung là công nhân, viên chức, lao động) nghèo đang làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ, được vay vốn tự tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo trong công nhân viên chức lao động. Qua đó, tạo phương thức hoạt động mới gắn kết và thu hút người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn, để phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
 
    Được Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đầu tư vốn để hoạt động, nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách tích lũy của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, đồng thời tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ khác của các tổ chức, cá nhân vì việc làm, đời sống cho công nhân, viên chức, lao động nghèo trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
 
 * Giúp cho công nhân, viên chức, lao động nghèo tạo ra việc làm mới hoặc mở rộng việc làm, để có thêm thu nhập hợp pháp, chính đáng bằng công sức và năng lực bản thân và các thành viên trong gia đình, đồng thời cung cấp cho đối tượng có nhu cầu sử dụng vốn để tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; mua sắm phương tiện sinh hoạt, đi lại; sữa chữa nhà… do Quỹ cho vay có hoàn lại với lãi suất ưu đãi.
 
    * Hoạt động của Quỹ nhằm góp phần giảm số lao động thất nghiệp ở địa phương do thiếu vốn sản xuất kinh doanh và đẩy lùi các hình thức cho vay nặng lãi ngoài xã hội.
 
  Mức cho vay đối với từng mục đích và thời hạn cho vay.
 
      * Đối tượng cho vay: công nhân, viên chức, lao động.
Thủ tục: Hồ sơ phải được ký tín chấp của Thủ trưởng đơn vị và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.
Mức cho vay đối với từng mục đích và thời hạn cho vay:
        1. Vay cải thiện phương tiện sinh hoạt.
           -  Mức vay: 10.000.000 đồng ( Mười triệu đồng).
           - Thời hạn vay: Tối đa 2 năm ( 24 tháng).
           - Lãi suất: 0,8%/ tháng (Lãi giảm dần theo vốn)
           - Phương thức hoàn trả: Trả lãi + vốn hàng tháng.
         2. Vay cải thiện nhà ở.  
           - Hồ sơ vay có kế hoạch xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà.
           - Mức vay: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).  
           - Thời hạn vay: Tối đa 3 năm ( 36 tháng).
           - Lãi suất: 0,8%/ tháng (Lãi giảm dần theo vốn)
           - Phương thức hoàn trả: Trả lãi + vốn hàng tháng.
       3. Vay sản suất kinh doanh.
           - Cung cấp cho đối tượng có nhu cầu sử dụng vốn để sản xuất, làm dịch vụ tạo việc làm cho trong gia đình và cộng đồng (nếu có).
          - Mức vay và phương thức hoàn trả vốn vay: Tùy theo điều kiện tài chính của Quỹ  sẽ được quy định vay cụ thể trong Quy chế quản lý tài chính Quỹ Trợ vốn Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ.
           - Hồ sơ vay có xây dựng đề án kinh doanh.
           - Mức vay: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).
           - Thời hạn vay: Tối đa 1 năm (12 tháng).
           - Lãi suất: 1%/ tháng (Lãi giảm dần theo vốn)
           - Phương thức hoàn trả: Trả vốn + lãi hàng tháng.
                           2. Hướng dẫn thủ tục hồ sơ vay
                           3. Hồ sơ vay 10 triệu
                           4. Hồ sơ vay 20 triệu
Lên đầu trang
Thông TIN
Lượt Truy Cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:678
số người truy cậpHôm qua:301
số người truy cậpTuần này:2493
số người truy cậpTháng này:9928
số người truy cậpTất cả:680471
số người truy cậpĐang trực tuyến:37