Trang chủ   |   Tin hoạt động Công đoàn   |    Sổ tay Công đoàn  |    Lịch công tác tuần  |    Thư viện ảnh   |   Góp ý  |   Liên hệ
Thứ năm, 17/04/2014, 07:49 (GMT+7)    NỖ LỰC VÌ SỨC KHỎE VÀ SỰ AN TOÀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG      ĐIỀU CHỈNH BIÊN CHẾ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO CÁC QUẬN, HUYỆN      Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy: TẬP TRUNG XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ VỮNG MẠNH, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI      Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, CNVCLĐ thành phố.      CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ THAM GIA HIẾN MÁU HƯỞNG ỨNG NGÀY TOÀN DÂN TÌNH NGUYỆN 7/4.      LĐLĐ TP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÝ I VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2014      Ủy ban kiểm tra Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ      Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI      NHỮNG KIẾN NGHỊ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN LUÔN ĐƯỢC QUAN TÂM THÁO GỠ      TIẾP TỤC CỤ THỂ HÓA QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ ĐỐI VỚI NƠI CHƯA THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ   

Các ban chuyên đề

Ban Tuyên giáo - Nữ công
Ban Chính sách - Pháp luật
Văn phòng
Ban Tài chính
Văn phòng UBKT
Ban Tổ chức
LĐLĐ các Quận, Huyện
Công đoàn ngành
Công đoàn Cơ sở

Cơ cấu tổ chức cán bộ

Danh sách Ban Thường Vụ
Danh sách Ban Chấp Hành
Danh sách Ủy Ban Kiểm Tra
Lãnh đạo Công đoàn qua các thời kỳ

Văn bản

Luật Công đoàn
Luật Lao Động
Pháp lệnh - Luật
Văn bản mới
Các chế độ chính sách
Văn bản phát hành
Tư liệu Đại hội
Các biểu mẫu

Thông tin cần biết

Dự báo thời tiết

Video clip

Get the Flash Player to see this player.

Liên kết website

Chính sách Kinh tế - Xã hội
BÁO CÁO SỐ LIỆU CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ ATVSLĐ-PCCN

BÁO CÁO SỐ LIỆU
CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ ATVSLĐ-PCCN
Lần thứ 15 năm 2013

 Download file: Mau _Ke hoach HD to chuc Tuan le QG ve ATVSLD-2013.doc (0.00KB)
 
BÁO CÁO SỐ LIỆU VỀ LAO ĐỘNG SÁNG TẠO TỪ NĂM 2007 – 2012

BÁO CÁO SỐ LIỆU VỀ LAO ĐỘNG SÁNG TẠO TỪ NĂM 2007 – 2012
(Kèm theo báo cáo số : . . . . . . . . ngày . . . . . .  tháng  . . . . . năm 2012)

 Download file: Mau bao cao so lieu Lao dong sang tao 5 nam.doc (0.00KB)
 
Mẫu số 7 - GIẤY CAM KẾT

GIẤY CAM KẾT

 Download file: -Giay cam ket MACD. Mau so 7.doc (0.00KB)
 
Mẫu số 6 - DỰ TRÙ KINH PHÍ XÂY DỰNG MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN

 DỰ TRÙ KINH PHÍ XÂY DỰNG MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN

 Download file: Bang chiet tinh vat tu MACD.Mau so 6.doc (0.00KB)
 
Mẫu số 5 - Về việc đề nghị hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn năm 2012
TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn năm 2012
 Download file: To trinh de ngh xay dung MACD cua CD cap tren CS.Mau so 5.doc (0.00KB)
 
Mẫu số 4 BIÊN BẢN HỌP XÉT ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ XÂY DỰNG MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN (NĂM 2010) DO QUỸ TẤM LÒNG VÀNG CÔNG ĐOÀN CẦN THƠ HỖ TRỢ

BIÊN BẢN HỌP XÉT ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ XÂY DỰNG MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN (NĂM 2010) DO QUỸ TẤM LÒNG VÀNG CÔNG ĐOÀN CẦN THƠ HỖ TRỢ

 Download file: Bien ban hop xet de nghi MACD-cua CD cap tren co so.Mau so 4.doc (0.00KB)
 
Mẫu số 3 - TỜ TRÌNH Về việc đề nghị hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn năm 2012
TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn năm 2012
 Download file: To trinh de nghi xay dung MACDcua CDCS.Mau so 3.doc (0.00KB)
 
Mẫu số 2 - BIÊN BẢN HỌP XÉT ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ XÂY DỰNG MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN (NĂM 2010) TỪ QUỸ TẤM LÒNG VÀNG CÔNG ĐOÀN CẦN THƠ
BIÊN BẢN HỌP XÉT ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ XÂY DỰNG MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN (NĂM 2010) TỪ QUỸ TẤM LÒNG VÀNG CÔNG ĐOÀN CẦN THƠ
 Download file: Bien ban hop xe de nghi MACD-cua CDCS.Mau so 2.doc (0.00KB)
 
Mẫu số 1 - ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ XÂY DỰNG MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ XÂY DỰNG MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN

 Download file: Don de nghi ho tro xay dung MACD.Mau so 1.doc (0.00KB)
 
Mẫu phụ lục số liệu các hoạt động hưởng ứng TLQG về ATVSLĐ-PCCN

PHỤ LỤC SỐ LIỆU
CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TLQG VỀ ATVSLĐ-PCCN
Lần thứ 14 năm 2012

 Download file: Phu luc BC so lieu hoat dong Tuan le QGATVSLD 2012.doc (0.00KB)
 
Mẫu số 1 Đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm ...

ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG NĂM. . . . . . . 
(Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc LĐLĐ TPCT)

 Download file: Mau so 1 - Dang ky danh hieu thi dua va hinh thuc khen thuong.doc (0.00KB)
 
Mẫu số 2 Đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm ...

ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG NĂM. . . . . . .
(Đối với Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ TPCT)

 Download file: Mau so 2 Dang ky danh hieu thi dua va hinh thuc khen thuong nam...doc (0.00KB)
 
Mẫu số 3 Đăng ký thực hiện phong trào thi đua và hoạt động xã hội năm 2012

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NĂM 2012

 Download file: Mau so 3 Dang ky thuc hien phong trao thi dua va hoat dong xa hoi 2012.doc (0.00KB)
 
BẢNG ĐĂNG KÝ THI ĐUA THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM, ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN NĂM 20. . .

BẢNG ĐĂNG KÝ THI ĐUA THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM, ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN 
NĂM 20. . .

 Download file: Mau dang ky CTSP thi dua nam 2012.doc (0.00KB)
 
Mẫu số 9 - Báo cáo thành tích tập thể
BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG. . . . . . . . . .(Hình thức khen thưởng)*
 Download file: 9- Mau so 9.doc (0.00KB)
 
Trang: 1  2  3  4  5  

Thông báo

  CÂU HỎI THI THỰC HÀNH SƠ CẤP CỨU HỘI THI ATVSV GIỎI LẦN THỨ IX NĂM 2014

   Số: 107/TB-VPCP, Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2014 Thông báo Kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2014

  Số: 524/KH.LĐLĐ, ngày 17 tháng 10 năm 2013, KẾ HOẠCH Tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở

  Số : 479/HD-LĐLĐ, ngày 18 tháng 9 năm 2013, HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CÁC QUẬN, HUYỆN TRỰC THUỘC

   Số : 478/HD-LĐLĐ, ngày 18 tháng 9 năm 2013, HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NGÀNH, CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CHẾ XUẤT & CN, CĐ VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ

  Số : 477/HD-LĐLĐ, ngày 18 tháng 9 năm 2013, HƯỚNG DẪN Đánh giá chất lượng Nghiệp đoàn vững mạnh

  Số : 476/HD-LĐLĐ, ngày 18 tháng 9 năm 2013,HƯỚNG DẪN Đánh giá chất lượng CĐCS các cơ quan hành chính, các xã, phường, thị trấn, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị

  Số : 475/HD-LĐLĐ, ngày 18 tháng 9 năm 2013, HƯỚNG DẪN Đánh giá chất lượng Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

  Số : 474/HD-LĐLĐ, ngày 18 tháng 9 năm 2013, HƯỚNG DẪN Đánh giá chất lượng Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp Nhà nước

  Số : 471/KH-LĐLĐ, ngày 17 tháng 9 năm 2013, KẾ HOẠCH Tập huấn triển khai bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở

Quảng cáo


Ảnh hoạt động
Thăm và trao quà học sinh nghèo trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm học 2013-2014_
Thăm và trao quà học sinh nghèo trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm học 2013-2014
Hội diễn văn nghệ quần chúng CNVCLĐ thành phố Cần Thơ lần thứ IX năm 2012
Bản quyền © 2008 thuộc về LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ - Phát triển trên nền gwebComa
Địa chỉ : 71B Hùng Vương, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ; ĐT: (07103) 820521 - Fax: (07103) 813799
Giấy phép: số 90/GP-BC do Cục Báo Chí cấp 7/3/2007; Người chịu trách nhiệm: Trần Quốc Vũ ; Lượt truy cập: 1459552